Prekių katalogas

Pirkimo taisykės

 • https://selterus.lt/pirkimo-taisykles

  Pirkimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos.
  1.1 Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.selterus.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) susijusios nuostatos.
  1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  1.3 Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta, kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
  1.4 Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2021.04.01.
  1.4 Šios Taisyklės ir bet kokios sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

  2. Informacija apie Pardavėją
  2.1 Pardavėjas yra UAB „Šelterus“, bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300019772, registruotos buveinės adresas Trakėnų g. 38-1, Vilnius, Pardavėjo parduotuvės adresas Laisvės pr. 125A, LT-06118, Vilnius, tel. +370 5 2406373, el. pašto adresas info@selterus.lt. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas - Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100001018516.
  2.2 Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama Elektroninės parduotuvės skiltyje „Apie mus“.
  2.3 Pardavėjo kontaktinė informaciją pateikiama Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.

  3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  3.1 Šioje Elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:
  a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 metų;
  b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 iki 18 metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;
  c) juridiniai asmenys;
  d) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  3.2 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje Elektroninėje parduotuvėje.
  3.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.
  3.4 Prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
  3.5 Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
  3.6 Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui Pardavėjo parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
  3.7 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
  3.8 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, arba dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtą sumą per 14 kalendorinių dienų.

  4. Teisė keisti Taisykles
  4.1 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
  (a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
  (b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.
  4.2 Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
  4.3 Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 4.1 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.3 punkte.

  5. Teisė atsisakyti sutarties ir pinigų gražinimo politika
  5.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas jokios priežasties, atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas (ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją) gauna Prekę. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
  5.2 Norėdamas pasinaudoti 5.1 punkte nurodyta teise Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Pirkėjas taip pat gali elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti Sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą Svetainėje. Jei Pirkėjas pasinaudojo šia galimybe, Pardavėjas atsiųs Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad Sutarties atsisakymas gautas.
  5.3 Kokybiškos Prekės grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.362 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nustatyta tvarka. Kokybiškos Prekės grąžinamos Pardavėjo parduotuvėje arba siunčiant kurjeriu (siuntimo išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas), prieš tai susisiekus su Pardavėju el. paštu info@selterus.lt.
  5.4 Pagal specialius Pirkėjo išmatavimus ar pagal specialius užsakymus pagamintos kokybiškos šlifavimo juostos, juostiniai pjūklai, dvipusės lipnios juostos ir kitos šlifavimo, pjovimo, poliravimo medžiagos negali būti grąžinamos.
  5.5 Grąžinama kokybiška Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos (jei tokių buvo). Grąžindamas prekes per kurjerius, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
  5.6 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 5.3-5.5 punktams.
  5.7 Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 5.6 punkto nuostatas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui.
  5.8 Teisę grąžinti kokybiškas Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas (14 dienų) ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę.
  5.9 Pirkėjas atsako už kokybiškos Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 5.6 p. nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.
  5.10 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@selterus.lt arba paskambinęs telefono numeriu (+370 5) 240 6373. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias Prekes ir jas pakeisti tinkamomis Prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  5.11 Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.
  5.12 Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas už Prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

  6. Asmens duomenų apsauga
  6.1 Užsisakydamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
  6.2 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra nurodytos Privatumo politikoje.

  7. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  7.1 Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  7.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  7.3 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  7.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  7.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  8. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  8.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektronine parduotuve.
  8.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve.
  8.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
  8.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  8.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  8.6 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
  8.7 Jei Pirkėjas po šių Taisyklių pasikeitimų naudojasi Elektronine parduotuve, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

  9. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
  9.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  9.2 Užsakymai priimami tik naudojantis Elektronine parduotuve.
  9.3 Visos Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM. Jei nepakanka norimų užsakyti Prekių kiekio, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju +370 5 2406373 arba info@selterus.lt.
  9.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už Prekes.
  9.5 Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

  10. Prekių pristatymas
  10.1 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
  10.2 Prekės, kurios yra sandėlyje ir jų nereikia gaminti ar užsakyti atskirai, Pirkėjui išsiunčiamos per ne daugiau kaip 3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
  10.3 Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.
  10.4 Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui.
  10.5 Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, konkrečiu atveju, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.
  10.6 Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
  10.7 Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
  10.8 Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
  10.9 Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
  10.10 Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  10.11 Pirkėjas privalo per 14 dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

  11. Atsiėmimas Pardavėjo parduotuvėje
  11.1 Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:
  (a) nurodyti užsakymo numerį;
  (b) pateikti asmens tapatybės dokumentą.
  11.2 Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas arba apie tokį pasikeitimą Pardavėjas turi būti informuotas raštiškai info@selterus.lt. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.
  11.3 Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą ir komplektaciją:
  (a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento ar komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar (Pirkėjo atstovas) turi teisę Prekių nepriimti;
  (b) Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

  12. Prekių kaina
  12.1 Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, jog Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.
  12.2 Atsižvelgiant į tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas raštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

  13. Apmokėjimas
  13.1 Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
  (a) naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis. Patvirtinęs užsakymą Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas automatiškai bus nukreiptas į Pirkėjo pasirinkto banko elektroninę sistemą. Joje Pirkėjas suveda reikalingus duomenis ir apmoka užsakymą. Pirkėjui pasirinkus šį mokėjimo būdą, užsakymas bus pradėtas vykdyti tik tuomet, kai Pardavėjas gaus Pirkėjo mokėjimą;
  (b) grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu Pardavėjo parduotuvėje adresu Laisvės pr. 125A, Vilnius;
  (c) kurjeriui, kai kurjeris pristato Prekes, grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele.

  14. Prekių kokybė, garantijos
  14.1 Visi Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
  14.2 Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai, dydžiai, spalvos yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali skirtis nuo jų atvaizdų.
  14.3 Visos Prekės, pateikiamos Elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
  14.4 Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.
  14.5 Pardavėjas atskiroms Prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos Prekės aprašyme.
  14.6 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  14.7 Pirkėjas privalo el. paštu info@selterus.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) Prekės (-ių) nuotraukas.

  15. Rinkodara ir informacija
  15.1 Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
  15.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  15.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
  15.4 Pirkėjo asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, Prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis ir gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, naujienlaiškius. Kitos sąlygos nurodytos Privatumo politikoje.
  15.5 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
  15.6 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

  16. Atsakomybė
  16.1 Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsdamas informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  16.2 Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Informacijos siuntimas
  17.1 Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  17.2 Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@selterus.lt.
  17.3 Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  18. Kitos nuostatos
  18.1 Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
  18.2 Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.
  18.3 Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Elektroninėje parduotuvėje.
  18.4 Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo išankstinio rašytinio sutikimo.
  18.5 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  18.6 Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
  18.7 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  18.8 Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  18.9 Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  18.10 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
   

 • NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

  Informacija

  Naujienlaiškis

    prenumeruoti